Informacja

Drodzy Klienci,

Od zawsze stawiamy Was – naszych Klientów w centrum naszych działań. Pragniemy też zauważyć, że jako firma produkująca żywność w codziennej pracy obowiązuje nas wysoki reżim higieny, nie tylko w okresach pojawienia się ognisk epidemii.

Zdajemy sobie sprawę, że najlepszym sposobem na utrzymanie spokoju jest przejrzystość działań i niepozostawianie Was bez odpowiedzi, dlatego przedstawiamy Wam poniżej szczegółowe  informacje o podjętych przez nas działaniach – zarówno tych standardowych,  jak również wprowadzonych w odpowiedzi na rosnące  zagrożenie koronawirusem.

POZNAJ NASZE PRAKTYKI

Edukacja pracowników:

 • przeprowadzamy cykliczne szkolenia z zasad dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych
 • codziennie aktywnie przestrzegamy zasad BHP i HACCP
 • zorganizowaliśmy dedykowane szkolenie z zaleceń WHO i GIS dotyczące koronawirusa
 • w  firmie funkcjonuje specjalny Dział Bezpieczeństwa Żywności, który wspólnie z kierownikami wszystkich działów produkcyjnych jest odpowiedzialny za nadzór nad przestrzeganiem wdrożonych praktyk

HIGIENA I DEZYNFEKCJA

 • kilkanaście razy dziennie dezynfekujemy każdą przestrzeń produkcyjną
 • korzystamy wyłącznie ze specjalistycznych i silnych środków dezynfekujących
 • zastosowaliśmy w zakładzie podział na strefy, zainstalowaliśmy bezdotykowe krany, korzystamy ze specjalistycznej śluzy higienicznej
 • każda osoba wchodząca do zakładu jest zobowiązana do umycia i dezynfekcji rąk
 • wejście na obszar produkcyjny jest równoznaczne z przejściem przez specjalistyczną śluzę higieniczną, gdzie następuje obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia
 • stanowiska do mycia rąk są wyposażone w umywalkę uruchamianą bezdotykowo, mydło myjąco- dezynfekujące oraz płyn do chirurgicznej dezynfekcji rąk
 • przy każdym stanowisku pracy zamieszczona jest instrukcja mycia rąk

OCHRONNA ODZIEŻ

 • pracownicy zobowiązani są do noszenia ochronnej odzieży w postaci pełnego stroju, jednorazowego czepka, maseczek oraz obuwia roboczego
 • o stan higieniczny odzieży ochronnej dba specjalistyczna firma, która codziennie poddaje odzież ochronną poraniu i dezynfekcji
 • pracownicy produkcyjni w pracy stosują jednorazowe rękawiczki

ZMNIEJSZENIE RYZYKA ZACHOROWAŃ WŚRÓD PRACOWNIKÓW

 • ograniczyliśmy wstęp ludziom z zewnątrz oraz odwołaliśmy wszelkie spotkania z handlowcami i innymi firmami
 • dostawy surowców odbywają się bez kontaktu z naszymi pracownikami
 • wprowadziliśmy dla pracowników – u których to możliwe – pracę w domu
 • rozszerzyliśmy zakaz przychodzenia do pracy osób, które mają jakiekolwiek objawy chorobowe o obowiązek zgłoszenia wszystkich incydentów chorobowych poza firmą

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

 • niezmiennie żaden z dostawców nie ma kontaktu z żywnością, kierowcy odbierają zapakowane torby, a posiłki dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach
 • wydawanie pacek następuje w miarę możliwości indywidualnie, aby ograniczyć kontakt między kierowcami do minimum
 • kierowcy są także przeszkoleni z zasad praktyki higienicznej oraz zobowiązani są do dezynfekcji aut zgodnie z ustalonym harmonogramem
 • stale przestrzegamy też pozostałych zasad bezpieczeństwa żywności, jak odpowiednia obróbka termiczna potraw czy rozdział surowców.

Dodatkowo informujemy, że w najbliższym czasie nie planujemy przerw w dostawach.

Z tego miejsca dziękujemy Wam za zaufanie i wyrozumiałość, a także zachęcamy do zadawania pytań – choćby tych najmniejszych.